Skip to content Skip to footer

Privacy beleid

Dit is het privacybeleid van Sandra Bosma een onderneming aan de Schoterlandseweg 64 te Oudehorne.

Sandra Bosma is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83509771. Dit privacybeleid legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze dienstverlening. Wij verzamelen deze gegevens wanneer u gebruikt maakt van onze diensten. Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoerings-wetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

Ons privacybeleid is van toepassing op iedereen die gebruik maakt van onze diensten. Door gebruik te maken van onze diensten, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacybeleid.

Wat voor gegevens verzamelt Sandra Bosma

Wij verzamelen persoonsgegevens van bezoekers en klanten. Dit is noodzakelijk om bepaalde gegevens te verzamen/verwerken, waaronder persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. De persoonsgegevens die wij over het algemeen verwerken zijn;

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gezondheidsgegevens (intakeformulier)
 • BSN-Nummer

Alle gegevens worden uitsluitend die bewaard en gebruikt worden rechtstreeks door de bezoeker of klant verstrekt en worden bij Sandra Bosma akkoord gegeven voor verwerking.

Hoe gebruiken/verwerken we jouw gegevens?

Door het gebruik van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter, bijvoorbeeld door het inschrijven van de nieuwsbrief of het invullen van het contactformulier. Het kan dan gaan om gegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer. Sandra Bosma verzamelt en verwerkt deze gegevens om onze diensten toegankelijk te maken. Wij verzamelen tevens informatie over uw computer (zoals IP-adres en browsertype), zodat wij onze diensten kunnen verbeteren. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij Sandra Bosma daartoe op grond van de wet of regelgeving verplicht is.

Verdere analytics gegevens, zoals je IP-adres, Browserkeuze zijn gekoppeld met het apparaat die je gebruikt en worden verzameld door middel van Google Analytics om ervoor te zorgen dat wij een optimale winkelbeleving kunnen aanbieden.

Delen wij jouw gegevens met derden?

Sandra Bosma deelt persoonsgegevens met derde partijen: dit gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is. In alle gevallen zal Sandra Bosma zich als verwerkingsverantwoordelijke conformeren aan de AVG wetgeving, specifiek artikel 28 e.v. AVG. Om de beste service te garanderen vanuit Sandra Bosma, werken wij samen met bepaalde externe partijen. Denk hierbij aan partijen die onze financiële zaken regelen. Hieronder bieden wij u een overzicht van externe partijen die persoonsgegevens van u ontvangen.
Overzicht van derde partijen die persoonsgegevens van jou ontvangen:

 • Boekhouder
  Voor het voeren van een gedegen boekhouding is het mogelijk dat persoonlijke gegevens worden verstrekt door een boekhouder. Dit zijn strikt noodzakelijke gegevens, welke tevens vermeld staan op facturen.
 • Mollie
  Mollie is de betaaldienst die je gebruikt als je iets besteld via de webshop. Mollie ontvangt alleen strikt noodzakelijke gegevens die nodig zijn voor de betaling.
 • Belastingdienst/overheidsinstanties
  Om te voldoen aan onze belastingplicht en/of enig ander wettelijk voorschrift delen wij de benodigde persoonsgegevens met de Belastingdienst en andere overheidsinstanties, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. De overheid kan nog aparte regels hanteren, deze verantwoordelijkheid ligt bij de andere partij.
  Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Op onze site staan ook links naar andere websites. Sandra Bosma kan geen verantwoordelijkheid dragen voor het privacybeleid van deze websites. 

De partijen hierboven vermeld zijn gevestigd over de hele wereld, zowel in Nederland als daarbuiten. Waar deze gegevens zich bevinden kunnen wij ook met weinig zekerheid zeggen, wel kunnen wij toezeggen dat als wij gegevens persoonlijk in bezit hebben, dat wij die veilig opslaan en goed beveiligen. We werken samen met gevestigde partijen op het gebied van betaling, bezorging en reclame die zich aan de hoogste standaard houden als het gaat om gegevensbeveiliging. 

Wat doen wij met wettelijke verzoeken?

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een gerechtelijk bevel of een dagvaarding of huiszoekingsbevel). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard worden voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

Wat doen wij om jouw gegevens te beveiligen.

Persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de daartoe bevoegde medewerkers van Sandra Bosma. Deze persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten waarop jouw gegevens zijn opgeslagen, zijn vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdrukscan en/of gezichtsherkenning. Hierbij gaat het vanzelfsprekend om de noodzakelijke
apparaten, zoals computers, laptops en mobiele telefoons.
Voor de website of digitale toegezonden gegevens maakt Sandra Bosma gebruik van firewalls, virusscanners en een periodieke back-up. Uiteraard worden bij de back-up geen gegevens meegenomen waarvan de bewaartermijn verlopen is. Wachtwoorden voor systemen worden periodiek gewijzigd en e-mails worden periodiek opgeschoond. Fysieke gegevens worden in een
afgesloten ruimte bewaard. Als de fysieke gegevens worden vernietigd gebeurt dit met papiervernietigers en prullenbakken die beveiligd zijn met een slot.

.Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

Wij doen er simpel gezegd alles tot in onze macht aan om uw gegevens te beschermen. Dit houdt in dat wij diverse passende technische maatregelen hebben ingebouwd, hierbij moet u denken aan barrières die ervoor zorgen dat de kans op verlies en of onrechtmatig verwerking zijn verkleind.

Waar heb jij recht op!

Wanneer je inzage wilt in jouw persoonsgegevens, jouw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als je jouw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan jou of aan een derde, kunt u contact opnemen met Sandra Bosma door een e-mail te sturen naar info@sandrabosma.nl of een brief sturen aan:

Sandra Bosma

Schoterlandseweg 64

8413 NC Oudehorne

Indien je bezwaar hebt op de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Sandra Bosma kan van tijd tot tijd deze Privacy beleid aanpassen of updaten. We adviseren dan ook om het privacy beleid regelmatig door te lezen. De aanpassingen van het Privacy beleid treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op de website.

Nog vragen? Neem contact op.

Wanneer u vragen heeft over deze Privacy beleid, dan kunt u contact opnemen met Sandra Bosma door een e-mail te sturen naar info@sandrabosma.nl. Wij streven er altijd naar om binnen 14 dagen te reageren.